KZU
ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ ПО ЛИСТОВ МЕТОД В НЕФТОХИМИЯТА
Общ вид на парка от сферични резервоари
за производство на етилен

КЗУ -Бургас ООД
КОМПЛЕКСНИ ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ -БУРГАС ООД

Създадено в периода на преобразуване на собствеността и прехода към нови икономически условия. Съставено от опитни ръководни и изпълнителски кадри в областта на монтажно-заваръчните работи, със значително участие в изграждането на Лукойл Нефтохим и Лукойл Нефтохим - България ЕООД :

 • Изработка и монтаж на резервоари с обем от 100 м³ - 50 000 м³.
 • Монтаж на целия парк от сферични резервоари на територията на
  Лукойл Нефтохим.
 • Монтаж и заваряване на технологични колони от плакирана стомана за изомеризация на нормалния пентан, за крекинг процеса и други.
 • Заваряване на тръбопроводи и съоражения от титан, неръждаема стомана.
 • Монтаж и заваряване на крупно-габаритни алуминиеви силози за пластмасови гранули.
 • В областта на ремонтно-възстановителната дейност - "нарастване" на резервоари с цел увеличаване на обема им.
 • Демонтаж и монтаж на рулонни резервоари.
 • Частични ремонти на дъна, стени, плаващи покриви, оросяване, пеногасене, уплътнение и др.

Специалистите от КЗУ - Бургас ООД са работили като партньори и в тясно сътрудничество при реализацията на редица обекти в областта на нефтохимията извън България с "Технип" - Франция, "Техни Петрол" - Италия, "Лурги" - Германия, "Химипетрол" - Чехия, "Плена" - Сараево.

Изграждането на резервоари по листов метод в нефтохимията

КЗУ - Бургас ООД е учредена и регистрирана в БОС под №2136 на 06.06.1995 г. с предмет на дейност:

 • Изработка, монтаж и ремонт на резервоари.
 • Монтаж и заваряване на технологични тръбопроводи.
 • Изработка и монтаж на метални конструкции.
 • Изработка и доставка на съдове под налягане.
 • Заваряване и наваряване на цветни метали.
Монтаж на рулонни резервоари

КЗУ -Бургас ООД е атестирана по ТÜV, като фирма изготвяща надзорни съоръжения, а заварчиците по ТÜV , съгласно ЕN 275.

Ръководните и изпълнителски кадри са подготвени
по БДС, ГОСТ и TÜV стандарти да изпълняват поръчки за всякакъв вид резервоари, конструкции, тръбопороводи от различни марки стомани и цветни метали.

Колона от плакирана стомана за каталитичен
крекинг, Лукойл Нефтохим - Бургас