KZU
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА ЕКСПЛОАТИРАНИ РЕЗЕРВОАРИ С ПОВДИГАНЕ
  • Почистеният от нефтопродукти резервоар се изрязва от дъното.
  • Ако е необходимо, се усилва фундаментният пръстен.
  • Монтира се специализирано хидравлично повдигателно оборудване и укрепващите съоръжения.
  • Повдига се корпуса на резервоара и последователно се заваряват няколко допълнителни цилиндрични стоманени мантела под него.
  • Вместимостта на резервоара се увеличава с 50%.