KZU
ПРЕДИМСТВA
  • За получения допълнителен обем се инвестира под 50% от цената за изграждане на нов резервоар с този обем.
  • Запазва се съществуващата стоманена конструкция на резервоара.
  • Не се усвоява нов терен.
  • Използва се съществуващият фундамент и хидропроводи.
  • Увеличава се полезният обем на резервоара до 50% при нарастване на височината му с 30%.