KZU
КЗУ - БУРГАС ООД РАЗШИРЯВА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ С НОВА ТЕХНОЛОГИЧНА БАЗА В ГР. КАМЕНО

Разширяването на производството с новата технологична база на КЗУ-Бургас стартира преди година, инвестицията е над 1 млн. лева. Основното производство е на 1500 кв. метра покрита площ в гр. Камено.
Във внушителното по размери ново хале се концентрират съоръженията, необходими за производство на листови конструкции: гилотини за листи с дебелини до 25мм, ръбостъргална машина за листове с дължина до 14 метра с различни дебелини, валоогъваща машина, която обхваща листове с размери до 25 мм дебелина, 12 м. дължина и 2 м. ширина, хидравлични преси и др. В цеха за големогабаритни конструкции е инсталиран стенд за производството на греди със съставни сечения с височина до 1600 мм, газорезни машини и др. Халето е оборудвано с 12-тонни мостови кранове. Обхватът на подемния кран достига 9 метра височина, което позволява обработката на големи конструкции.Новата база ще повиши конкурентноспособността на дружеството, което съхрани през годините водещи позиции в областта на монтажно-заваръчните работи.